Đăng kí

Mục Loại hình Tải xuống
Máy in nhãn 4 inch LINUX Tải xuống
Máy in nhãn 4 inch MAC Tải xuống
Windows_SDK Tải xuống
IOS_SDK Tải xuống
Android_SDK Tải xuống
Công cụ chẩn đoán máy in nhãn 4 inch Tải xuống
Bar Tender (Thích hợp cho tất cả các máy in nhãn) Tải xuống
Công cụ Máy in Nhãn & Di động & Trung lập (Thích hợp cho Tất cả Máy in 58mm và 80mm / Máy in nhãn 2 inch và 3 inch) Tải xuống
Winpal Receipt & Mobile & Label Printer Tool (Thích hợp cho Tất cả Máy in 58mm và 80mm / Máy in nhãn 2 inch và 3 inch) Tải xuống